foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

สนามกอล์ฟกองบิน 21 Eagle Golf Course

สนามกอล์ฟกองบิน 21 (Eagle Golf Course) เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม พาร์ 72 ความยาว 6,089 หลา เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม แห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี และแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้) อีกทังเป็นสนามกอล์ฟที่ตังอยู่ใจกลางเมือง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที จากสนามบินนานาชาติ อุบลราชธานี โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.0 น. -  20.00 น. สนามกอล์ฟกองบิน 21 เป็นสนามทีมี Log Out ท้าทายนักกอล์ฟ ให้มาพิสูจน์ฝีมือ

eaglecorse 01

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกอล์ฟ ได้แก่ รถกอล์ฟ ห้องอาบนำ คลับเฮ้าส์ และจุดเด่นของสนามกอล์ฟกองบิน 21 คือ อยู่ภายในสนามบิน ท่านสามารถใช้เวลาว่างก่อนขึนเครือง เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ออกรอบเล่นกอล์ฟทีสนาม ก่อน 9 หลุม 18 หลุม อาบนำ รับประทานอาหารอร่อยๆ ก่อน เดินทาง หรือท่านมีเวลาไม่มากพอ ท่านสามารถซ้อมวงสวิงที สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ นังจิบเบียร์เย็นๆ ดูเครืองบินสายการบินต่างๆ ขึน - ลง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดเทียวบิน รวมทังมี บริการรถรับจ้างในกรณีท่านไม่มีรถ เพืออำนวยความสะดวก หรือท่านต้องการออกรอบ แต่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ติดตัวมาด้วย สนามกอล์ฟกองบิน 21 มีถุงกอล์ฟให้เช่าในราคาประหยัด

eagle plan

หากท่านมีความประสงค์จะพาครอบครัวมารับประทานอาหาร สนามกอล์ฟกองบิน 21 มีห้องอาหารระเบียงน้ำ ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัย

 

สนามกอล์ฟ กองบิน 21 (Eagle Golf Couse)
97 หมู่ 2 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-243-090 ต่อ 4-3954 หรือ 090-258-2791 ช่วงเวลาในการติดต่อ 08.00 – 17.00 น.

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4