foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

สมาคมสนับสนุนการพัฒนาสนามกอล์ฟ กองบิน 21

สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี (UGA) ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาสนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมใน กองบิน 21 ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่อไปในอนาคต โดยทางสมาคมฯ ได้สนับสนุนรถแบ็คโฮเข้าไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในสนามกองบิน 21 หลุมที่ 2 และ 3 ด้วยงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4