foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

ที่ทำการใหม่ของ สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิกสมาคม ในการติดต่อประสานงาน และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทางสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ประสานขอเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการสมาคมแห่งใหม่ที่ สนามไดร์ฟกอล์ฟ กองบิน 21 และได้ทำการปรับปรุงภายในตัวอาคารทำการเป็นที่เรียบร้อย

uga office 01

uga office 02

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทาง ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี คุณนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ ได้มอบเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TRANE ขนาด 18,000 BTU ติดตั้งที่สำนักงานสมาคมฯ แห่งใหม่ ที่สนามไดร์ฟกอล์ฟ กองบิน 21 เป็นที่เรียบร้อย

uga office 03

วันนี้ (1 เมษายน 2564) สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานีของเรา ได้มีสำนักงานเป็นของตัวเองเป็นวันแรกที่ สนามไดร์ฟกอล์ฟ กองบิน 21 ขอบคุณพี่รัตน์ (รัฐพล เค้าทอง) อุปนายก ทำหน้าที่เซ็นสัญญาแทนให้สมาชิกเป็นที่เรียบร้อยครับ สำหรับพิธีการเปิดป้ายที่ทำการสมาคมฯ จะได้เรียนให้สมาชิกทราบในลำดับถัดไป

uga office 05

วันที่ 2 เมษายน 2564 โต๊ะมาติดตั้งในที่ทำการแล้ว ยังขาดเก้าอี้ครับ

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4