foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์กองบิน 21

สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี (UGA) ได้ให้การสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามพัฒนากีฬากอล์ฟ กองบิน 21 สำหรับปรับปรุง​เส้นทางรถกอล์ฟ​วิ่ง ระหว่างหลุมที่ 13​-14 ซึ่งทางสมาคมได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสมาคมหลายๆ ท่านช่วยกัน ในรอบแรกนี้ได้มอบคอนกรีตผสมเสร็จ​ คิวบิกละ ​1,900 บาท (สนับสนุนการจัดส่งโดย ร้านอีสานคอนกรีต) ท่านนายกสมาคม (นายสิทธิชัย โควสุรัตน์) ได้ทำการส่งมอบให้กับทางกองบิน 21 โดยท่าน นอ. ถนอมศักดิ์ ศรีหรั่ง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สนามพัฒนากีฬากอล์ฟ กองบิน 21

help wing21 01

การส่งมอบเงินบริจาคในรอบแรก ยอดเงิน 26,900 บาท

รายนามผู้รวมสมทบบริจาคในรอบแรก ประกอบด้วย

 • ท่านนายก สิทธิชัย โควสุรัตน์ จำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายรัฐพล  เค้าทอง (เฮียรัตน์) จำนวนเงิน 1,000 บาท
 • นายนพปฎล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (เฮียจอน) จำนวนเงิน 1,000 บาท
 • นายสุเจน  ยุวมิตร (เฮียต้น) จำนวนเงิน 3,800 บาท
 • นายประหยัด พวงแก้ว (เฮียหยัด) จำนวนเงิน 1,900 บาท
 • นายสมคิด ธนาพรพาณิชย์กุล (เฮียสมคิด) จำนวนเงิน 1,000 บาท
 • นายอดุลย์ นิลเปรม (เฮียอู๋). จำนวนเงิน 1,900 บาท
 • นายสมชาย ตริยางกูรศรี (เฮียฉิ่ง)​ จำนวนเงิน 1,900​ บาท
 • นายสิริพงษ์ ตั้งปณิธานนท์ (เฮียเพ๊ง)​ จำนวนเงิน 500​ บาท
 • นายปวรวุฒิ ศรีธัญรัตน์ (เฮียช้าง) จำนวนเงิน 1,900 บาท
 • นายศุภชัย พงศ์ฐิติรัตน์ (เฮียชัย) จำนวนเงิน 1,000 บาท
 • นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ (เฮียฮิม) จำนวนเงิน 5000 บาท
 • ดร.ชวนชัย เชื้อสายธุชน จำนวนเงิน 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 26,900 บาท

เพื่อนๆ สมาชิกสามารถร่วมบริจาคเพิ่มเติมเข้ามาได้อีกครับ คอนกรีตผสมเสร็จคิวละ 1,900 บาท หรือตามกำลังศรัทธาของท่าน ผ่านทางบัญชีสมาคมฯ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 322-0-79640-0 กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินแจ้งกลับมาในกลุ่มไลน์สมาคม สำหรับสมาชิกท่านใดที่ต้องการให้ทางสมาคมฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้ในนามบุคคล หรือบริษัท นิติบุคคล กรุณาแจ้งรายละเอียดกลับมาด้วยครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4