foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ นายกสมาคมฯ มอบถุงยังชีพให้แก่แคดดี้ สนามกอล์ฟ มทบ.22 พร้อมเจ้าหน้าที่สนาม รวม 150 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะโควิด-19 ระบาด เนื่องจากภาครัฐไม่อนุญาตให้เปิดสนามเพื่อป้องกันไวรัส

act 1 may 2020 02

โดยได้รับถุงยังชีพถุงละ 700 บาท และเงินคนละ 400 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์กับพี่น้องแคดดี้ ซึ่งการจัดการมอบถุงยังชีพครั้งนี้ร่วมกับ เหล่านักกอล์ฟ จังหวัดอุบลฯ ที่มีน้ำใจจัดขึ้น โดยมีตัวแทนสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลฯ ที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ มี นายนพปฎล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการสมาคมฯ นายอดุลย์ นิลเปรม นายสุเจน ยุวมิตร นายรัฐพล เค้าทอง กรรมการ ร่วมในพิธีมอบสิ่งของดังกล่าว

act 1 may 2020 03

act 1 may 2020 04

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4